Close

PX Start: Nová šance pro firmy i investory

Pražská burza se již delší dobu potýká s klesajícím počtem emitentů i obchodovaným objemem. V současnosti se na jejím hlavním trhu obchoduje 11 titulů, z nichž pouze 9 lze považovat za aktivní. Burza v poslední době ztratila významné emitenty, jako například Unipetrol, a nové se nedaří přilákat. Jedním z důvodů jsou určitě vysoké administrativní
náklady a poplatky investičním bankám při klasickém IPO. Pražská burza na situaci zareagovala uvedením nového, neregulovaného trhu Start. Jak přesně funguje a pro koho je přednostně určen? Hlavním rozdílem oproti hlavnímu trhu je neexistence kontinuálního obchodování a s tím spojená nižší likvidita.

Jelikož se jedná o neregulovaný trh, doporučuje ho pražská burza pouze zkušenějším nebo profesionálním investorům, u nichž se očekává schopnost orientovat se v analýzách a finančních výsledcích firem. Obchodovat lze jen prostřednictvím členů burzy, kterými jsou obchodníci s cennými papíry a banky. Obchodování probíhá v předem určených obchodních dnech, tzv. Start Days. Loni se již takto obchodovalo čtyřikrát. Pro další rok se plánují Start Days na každou 2. středu v měsíci, ale pouze 3 z nich budou určeny pro primární úpis akcí. Obchoduje se v lotech, jejichž minimální hodnota byla původně stanovena na 500 tis. Kč, později ji burza snížila na 100 tis. Kč.

Jak funguje úpis jednotlivých akcií?

Vše důležité probíhá ještě před samotným dnem Start. Zájemce s předstihem oznámí svůj úmysl vstoupit na burzu. Zveřejní také informace o počtu upisovaných akcií a navrhovaném cenovém rozpětí. Součástí oznámení je i dokumentace pro potenciální investory, včetně prospektu schváleného Českou národní bankou. Následuje spuštění úpisu nových akcií. Každý potenciální investor tak může prostřednictvím svého obchodníka s cennými papíry vložit objednávku na nákup vybraných akcií. Po ukončení úpisu rozhodne emitent na základě informací získaných z burzy o finální ceně upsaných akcií. Na každém dalším Start Day je možné obchodovat s již existujícími akciemi v systému Xetra. Start Day vyvrcholí osobním setkáním investorů s emitenty. Ti odprezentují své obchodní záměry a burza oznámí výsledky úpisu.

Dosavadní fungování trhu PX start

Podle ředitele pražské burzy Petra Koblice dosavadní fungování trhu Start víceméně splnilo očekávání: „Vždy může něco fungovat lépe, ale celkově jsem opravdu spokojen. Po necelém roce máme na trhu čtyři nové emise, a to nás čeká ještě jeden, poslední letošní StartDay, na který míří další společnost.“ Koblic si pochvaluje i vysoký zájem ze strany potenciálních emitentů. Je však důležité, aby na trh vstupovaly pouze společnosti, které jsou na to připravené: „Pro příští rok tedy očekáváme spíše jednotky firem, což ale myslím plně odpovídá kapacitě a potenciálu naší ekonomiky. Co se týče složení dosavadních  investorů, jedná se především o kapitálově silné individuální investory.  Nově nám vstupují do hry rovněž akciové fondy, za což jsme velmi rádi. Jde o další důkaz, že se projekt ujal a že se o trh zajímá stále více investorů. Na minulém Start Day se aktivně podílela například společnost Conseq, která patří mezi největší správce fondů v České republice,“ dodává Koblic. Podle vlastního vyjádření chce Conseq do titulů obchodovaných na burze PX Start alokovat až 5 % svých 2 akciových fondů zaměřených na střední a východní Evropu. „Velmi oceňujeme aktivitu BCPP a jsme rádi, že přišla s novým trhem Start. Pro naše klienty je důležitý výnos v české koruně. Domácí prostředí dobře znají, a proto do něj chtějí investovat. Investiční portfolio by však mělo kopírovat strukturu české ekonomiky a tu tvoří z podstatné části i malé a střední firmy. Také proto jsme se rozhodli rozšířit naše akciová portfolia o firmy, jež se obchodují na trhu Start“, uvádí Lukáš Vácha, člen představenstva Conseq Investment Management.

Výhody a rizika investování přes PX Start

Vznik nového trhu v rámci pražské burzy, který umožňuje investorům získat podíl v českých firmách, znamená určitě dobrou zprávu. Český kapitálový trh je malý a investiční příležitosti pro korunového investora velmi omezené. Proto se každá možnost propojení českých firem a českých investorů obecně dobře přijímá. K úspěšnosti projektu může také výrazně přispět, že pražská burza snížila minimální investici na úroveň možností středně velkého investora. Nicméně trh PX Start má určitá specifika a rizika, s nimiž je třeba počítat. Hlavní problém představuje zejména nedostatečná likvidita a neexistence tvůrců trhu. Bude-li chtít investor zpeněžit svoji investici, nemusí se mu to podařit, pokud se ve stejný čas nenajde zájemce o koupi. Další nevýhoda tkví v zatím nedostatečné diverzifikaci. Na trhu je v této chvíli pouze 5 společností a investování do jednotlivých firem se vždy pojí s velkým rizikem. Proto by investice na trhu Start měly činit pouze malou část celkového portfolia investora. Navíc na neregulovaném trhu nejsou informační povinnosti emitentů tak detailní jako u emisí obchodovaných na hlavním trhu. Na druhou stranu informace požadované burzou pro
zkušeného investora ke zhodnocení investice relativně dostačují.

Článek byl publikován v prosincovém čísle časopisu Statutární zástupce firmy


Líbil se Vám článek? Přihlaste se k odběru investičního zpravodaje a budete dostávat měsíčník nabitý informacemi ze světa investic včetně upozornění na nové blogové příspěvky.