Close

Zrádná touha po pasivním příjmu

Když jsem pracovala na tvorbě investičních produktů, pravidelně jsem dostávala zadání, ať připravíme „něco, co nese pravidelné cash-flow“. Zadavatelům bylo prakticky jedno, jestli jde o dividendy, kupony nebo jiný způsob renty, co bude stát za tímto produktem, jaký bude potenciál atd., hlavně, že klient dostane pravidelně nějaký „bakšiš“. To se totiž nejlépe prodává. „Získejte pasivní příjem“ nebo „Jak získat rentu snadno a rychle“, to jsou ta nejúspěšnější marketingová hesla při prodeji investic. Já jsem se to vždy distributorům snažila vymluvit, většinou neúspěšně. Se znatelně větším úspěchem to teď rozmlouvám i svým klientům. Proč?

Chcete se připravit o úroky z úroků?

Možná budoucí renta je samozřejmě jedním z nejdůležitějších důvodů a zároveň motivací, proč lidé investují. A není nic jednoduššího než si ji zajistit v produktech, které vám pravidelně přinášejí cash-flow. Já ale v tomto přístupu vidím dva základní problémy. Nejdříve je potřeba popřemýšlet o tom, jestli aktuálně rentu potřebuji, resp. jestli si ji můžu dovolit. Těžko si totiž můžete vyplácet rentu, když k tomu nemáte dostatečný kapitál. A i když nějaký kapitál máte a začnete si rentu vyplácet moc brzy, tak taky o ten kapitál můžete přijít dřív, než ho budete skutečně potřebovat. Spočítejte si tedy nejdříve, jestli aktuální vyplácení renty nemůže ohrozit vaše budoucí finanční plány. Možná vyžadujete pravidelný pasivní příjem, ale potřebovali byste spíš kapitál navyšovat, abyste si čerpání renty mohli dovolit, až to budete skutečně potřebovat. Při budování kapitálu totiž vyplácený pasivní příjem doslova škodí. Tím, že si necháváte vyplácet výnosy se připravujete o kouzlo složeného úročení, které je hlavním benefitem při dlouhodobém investování. (Pokud tedy daný pasivní příjem nereinvestujete se stejným výnosem. No na co by vám ale potom ten pasivní příjem byl, že? )

Čím delší čas máte na kumulaci kapitálu, tím více potenciálu ztrácíte v produktech vyplácejících pasivní příjem. A to nemluvím o tom, že většinu výnosů, které získáte a automaticky nereinvestujete s největší pravděpodobností zbytečně utratíte.

Proč platit zbytečně daně?

Další obrovskou nevýhodou produktů, které Vám vyplácejí pravidelný příjem je zdanění těchto příjmů. Kupony, dividendy, příjem z pronájmu……všechny tyto příjmy podléhají zdanění a vy si tak dobrovolně snižujete své výnosy. A to nemluvím o administrativě s tím spojené.

Víte, že:

Dividendy a úroky obdržené ze zahraničí musíte uvádět v daňovém přiznání i v případě že jsou zdaněni srážkovou daní u emitenta? A pokud nemáte vyplněny příslušné dokumenty vyplývající ze smlouvy o zamezení dvojího zdanění musíte takový příjem danit ještě jednou?

Oproti tomu příjmy z prodeje cenných papírů, které držíte více než 3 roky, jsou osvobozeny od daně a ani je nemusíte do daňového přiznání uvádět. Místo dividendových akcií nebo dividendových fondů si tedy kupte raději fond nebo ETF, který obdržené kupony a dividendy reinvestuje. Třeba fondy registrované v Lucembursku nebo Irsku neplatí žádné daně z obdržených dividend. Tak můžete také investovat do firem, které vyplácejí dividendy, ale tyto nemusíte danit a navíc se automaticky reinvestují. Vy tak využíváte veškerých výhod složeného úročení a kapitál může hezky narůstat. Já bych vzhledem k aktuálním daňovým podmínkám produkty vyplácející pravidelné cash-flow nedoporučovala ani do portfolia, ze kterého chci čerpat rentu. A jak je možné čerpat rentu z portfolia a přitom neplatit zbytečné daně? Tomu se budu věnovat ve svém dalším článku.


Líbil se Vám článek? Přihlaste se k odběru investičního zpravodaje a budete dostávat měsíčník nabitý informacemi ze světa investic včetně upozornění na nové blogové příspěvky.