Close

Kdo je kdo na poradenském trhu?

V souvislosti s kauzou Growing Way mě napadlo, že pro mnohé z Vás je možná těžké poznat, jestli váš poradce postupuje v souladu se zákonem nebo něco zkrátka nesedí. Pojďme si tedy projít základní info o tom, kdo je kdo na investičně-poradenském trhu a jaká má práva a povinnosti. 

Investiční zprostředkovatelé a Obchodníci s cennými papíry

Investiční služby u nás mohou poskytovat buď obchodníci s cennými papíry (dále OCP) nebo investiční zprostředkovatelé (dále IZ). OCP musí splňovat pro získání licence přísnější pravidla než IZ. Z toho důvodu jsou investiční zprostředkovatelé omezeni v rozsahu služeb, které mohou nabízet. Například nemohou nabízet službu správy aktiv, protože finanční prostředky zákazníků se nikdy nesmí ocitnout na účtě IZ. IZ tím pádem nemá žádné vlastní produkty, pouze zprostředkovává prodej produktů OCP nebo Investičních společností.

Vázaní zástupci

Jak OCP, tak IZ mohou nabízet své služby prostřednictvím svých zaměstnanců nebo tzv. vázaných zástupců (fyzické či právnické osoby, se kterými má licencovaný subjekt smlouvu o distribuci). Obchodníci s cennými papíry využívají více zaměstnanců (například banky), investiční zprostředkovatelé zase většinou mají vázané zástupce, ale není to pravidlo. Co je ale důležité, je fakt, že regulovaným subjektem je OCP či IZ, a ti mají zodpovědnost za své zaměstnance či vázané zástupce. Já sama jsem registrovaný IZ, takže přímo podléhám kontrole ČNB. Ale to není na trhu zcela běžný model. Vy se většinou setkáváte s poradci, kteří jsou vázanými zástupci nebo jejich zaměstnanci.

ČNB se tedy při svých kontrolách nezaměřuje přímo na konkrétní poradce, ale kontroluje především vnitřní předpisy a kontrolní systém OCP či IZ. Pokud některý ze zaměstnanců či vázaných zástupců dokáže předpisy obejít a vyhnout se kontrolním mechanismům, které byly nastaveny dle požadavků zákona, ČNB za to nemá koho postihnout. IZ či OZP nicméně musí zajistit, aby všichni jejich zaměstnanci či vázaní zástupci absolvovali poměrně náročnou ceertifikační zkoušku, která zaručuje alespoň základní úroveň odbornosti. 

Samozvaní rádci

Na českém trhu se pohybuje mnoho samozvaných rádců, kteří se vydávají za poradce, ale ve skutečnosti nemají žádné oprávnění k poskytování poradenství a tím pádem ani žádnou odpovědnost za poskytnuté rady. Tyto lidi poznáte celkem jednodušše tak, že je nenajdete v seznamu regulovaných subjektů na stránkách ČNB. Pokud se svěříte do rukou takového poradce, všechno co vám poradí je pouze vaše zodpovědnost a je to stejné, jakobyste dali na radu neznámého člověka na internetu. Žádná ochrana se na vás v tomto případě nevztahuje. 

Kde je problém?


Bohužel kauza Growing Way nebo i před rokem v podobném případě J.O. Investments ukázala jiný problém. Někteří poradci, kteří mají oprávnění a jsou ve zmíněných seznamech, doporučují produkty, které jim jejich OCP či IZ neschválili. Ve valné většině případů je to problém IZ a jejich vázaných zástupců. Že by si toto dovolil zaměstnanec, to je velmi výjimečná záležitost. A jak můžete vy jako zákazníci takové chování rozpoznat?

Co může poradce zastupující IZ nabízet?

První, co byste měli vědět je, že IZ  a jejich vázaní zástupci mají pouze omezený rozsah investičních nástrojů, které mohou svým zákazníkům nabízet. Jde o tyto nástroje:

a) cenným papírům kolektivního investování vydávaným fondy kolektivního investování
nebo srovnatelnými zahraničními investičními fondy (mezi ně patří i ETF fondy)

b) cenné papíry kolektivního investování vydávaným fondy kvalifikovaných investorů nebo srovnatelnými zahraničními investičními fondy,

c) dluhopisy vydané Českou republikou,

d) hypoteční zástavní listy

e) dluhopisy, ke kterým byl vydán prospekt nebo srovnatelný dokument.

Co nesmí poradce zastupující IZ nabízet?

– směnky

– neveřejné korporátní dluhopisy

– půjčky

– alternativní investice podle paragrafu 15

– investiční roboty či jiné nespecifikovatelné vehikly


Pokud vám poradce takové produkty nabízí, nemá na to oprávnění a pohybuje se v tu chvíli mimo regulovaný trh. V ten okamžik vy už nejste pod ochranou regulátora a pravděpodobně se vás nezastane ani investiční zprostředkovatel, pro kterého poradce pracuje, ani regulátor.

Kdo je smluvní strana?

Co vám navíc může napovědět je, kdo na smlouvě figuruje jako zprostředkovatel. Pokud to poradce podepisuje za firmu, která je licencovaným IZ, mělo by být vše v pořádku (alespoň co se týče typu nabízeného produktu). Pokud figuruje jako zprostředkovatel přímo poradce nebo na smlouvě poradce ani zprosředkovatelská firma vůbec nefiguruje, je to problém a poradce tak pravděpodobně zprostředkovatelskou firmu v rozporu s legislativou obchází. Vázaný zástupce totiž může zprostředkovávat obchody pouze pro jeden subjekt. Všechny smlouvy by tedy měly být pouze s jedním subjektem. 

Jak dostat poradce na svou stranu stolu? Zaplaťte mu!

Vím, že důvěra mezi klientem a poradcem je úplně to nejdůležitější, ale také vím, že ti nejúspěšnější podvodníci jsou mistři v získávání důvěry. Snažím se vždy apelovat na své klienty, aby se vzdělávali, aby vždy věděli, co a proč dělají. Ale všechno má své meze. Stejně jako nemůžeme chtít po každém pacientovi, aby vystudoval medicínu, než půjde k doktorovi. Řešením je podle mě takové nastavení spolupráce, kdy je zájem klienta sladěn se zájmy poradce. Zájem obou by měl být, aby se klientovi při investování dařilo. Normální je pracovat pro toho, kdo platí.