Close

Je měnové zajištění pro dlouhodobého investora nezbytné?

Na tuhle otázku nutně narazí každý český investor. Česká republika je z pohledu finančních trhů malou nevýznamnou zemí a pokud chce mít investor dobře diverzifikované portfolio, musí nutně se svými investicemi překročit české hranice. Jenže zahraniční investice znamenají investice v cizích měnách a to přináší do portfolia další riziko navíc, riziko měnové. To je bohužel jedna z velkých nevýhod toho, že jsme zatím nepřešli na euro a držíme si vlastní měnu. A s tím logicky přichází otázka, jestli je pro nás takové riziko akceptovatelné nebo se před ním chceme ochránit. Ale taková ochrana samozřejmě něco stojí. Ale ne vždy:-) Ale to už předbíhám. Pojďme se nejdřív podívat na to, jakým způsobem se lze před měnovým rizikem ochránit.

Jaké nástroje pro měnové zajištění lze použít

Nejčastěji používaným nástrojem pro měnové zajištění se používají tzv. forwardové kontrakty nebo futures. Ty nám pomáhají zajistit, že případné posílení české koruny oproti ostatním měnám nám neukrojí z výnosu, který nám zahraniční investice přinášejí. Stejný typ nástroje používají třeba i čeští exportéři, kterým by posilování české koruny zdražilo zboží pro zahraniční zákazníky.

Zkušenější individuální investoři si mohou toto riziko zajistit sami uzavřením kontraktů u svého obchodníka s CP. Těm méně zkušeným bych nicméně nedoporučila se do podobných experimentů pouštět. Fakt, že sami obchodníci neumožní nezkušeným investorům takové obchody uzavírat, rozhodně nepovažuji pouze za regulatorní prudu. Forwardy, futures a další derivátové obchody patří jednoznačně do rukou profesionálních nebo velmi zkušených investorů, kteří derivátům skutečně rozumí. Běžní investoři si mohou měnové riziko zajistit tak, že nakupují produkty, kde se o toto zajištění postará portfolio manažer.

Jestli jste fanoušci ETF fondů, mám tady pro vás jednu špatnou zprávu. ETF fondy, které by zajišťovaly měnové riziko pro korunové investory neexistují. Nicméně pokud vám nejde tolik o to, jestli se jedná o ETF či podílový fond, ale hledáte levný pasivní indexový produkt, tak pak mám zprávu o trochu lepší, takové produkty jsou na našem trhu přesně dva:-) Za to aktivně spravovaných fondů jistících měnové riziko je v České republice nepočítaně. Ač fanoušek aktivně spravovaných fondů, přijde mi toto pro českého indexového investora značně diskriminující:-(

Co stojí měnové zajištění?

Velmi často se setkávám s jednoznačným názorem, že zajištění měnového rizika přináší do portfolia zbytečné dodatečné náklady. To ale není tak úplně pravda. Samotné uzavření zajišťovacího kontraktu nic nestojí. O tom, jestli v krátkodobém horizontu může takové zajištění buď snižovat výkonnost nebo naopak zvyšovat, rozhoduje totiž především úrokový diferenciál, tedy rozdíl mezi úrokovou sazbou u nás a v jiných zemích (např: v USA či Eurozoně). Současná situace je taková, že díky prudkému zvyšování základní sazby ze strany ČNB je úrokový diferenciál výrazně kladný, tj. úroky jsou v CZK přibližně o 3 % vyšší než v EUR a o 2 % vyšší než v USD. A to znamená, že pokud si portfolio manažer chce zajistit kurz koruny na současných úrovních, dostane od protistrany plnění v přibližně stejné výši. Na následujících měsících tedy měnové zajištění nejen že nic nestojí, ale naopak na výkonnosti přidává. O tom, jestli v konečném důsledku na tom bude v následujícím roce lépe investor, který zajišťoval měnové riziko oproti tomu, který nezajišťoval, rozhodne ale samozřejmě reálný kurz koruny vůči těmto měnám. Pokud zůstane stejný nebo koruna posílí, bude na tom jednoznačně lépe ten, který zajišťoval, Pokud koruna oslabí o více než ty 2-3 %, bude to naopak.

Co říkají analytici?

Názory českých analytiků na to, jestli je pro dlouhodobého investora vhodné či nevhodné zajišťovat měnové riziko jsou různé. Jedni argumentují globální teorií, která vychází z parity kupní síly a faktu, že ač měnové páry výrazně kolísají, v dlouhém horizontu mají změnu kurzu na portfolio minimální vliv a jednoznačně tak považují zajišťování měnového rizika za zbytečnou a dodatečné náklady generující činnost. Ti druzí zase upozorňují na to, že Česká republika má co se týče vývoje ekonomiky vyspělé země ještě co dohánět a toto očekávané dohánění by se mělo dříve či později projevit na posílení koruny vůči hlavním světovým měnám. A tomuto riziku je třeba dle jejich názoru předcházet.

Já osobně patřím spíše k těm druhým. Mám totiž stále na paměti, jak dopadl český investor v nezajištěných produktech v první dekádě tohoto století.

Průměrný kurz USD/CZK v r. 2000 byl 38,59, v roce 2008 to bylo 17,035, kurz tedy za těch 8 let klesl o více než polovinu. A pokud vezmeme v úvahu, že za toto období se americkým akciovým trhům příliš nedařilo (období obsahuje splasknutí technologické bubliny i část finanční krize), český investor do amerických akcií, který nezajišťoval měnové riziko přišel za toto období o více než 50 %. Ten kdo měl měnové riziko zajišťěno byl víceméně na svém. Možná vám teď přijde nereálné, že by koruna mohla posílit natolik, že by se dostala třeba na kurz okolo 10 USD. Je pravda, že na to je česká ekonomika přeci jenom už dost vyspělá. Ale můžeme ta možná očekávání nastavit i jinak. Co by se stalo, pokud by americká ekonomika ztratila status světového ekonomického leadera a dolar by již nebyl světovou rezervní měnou? Mohl by o polovinu oslabit proti všem měnám včetně ČR? Samozřejmě tohle už je čistá spekulace, jenom tim chci naznačit, že nic není nemožné.

Jak mít pokryté všechny scénáře?

V rámci řízení rizik portfolia je ale samozřejmě nutné zvážit a ošetřit i opačnou situaci, tedy i to, že by mohlo dojít k výraznému oslabení koruny. Tady nám vstupuje do hry především další z možných rizik, tedy riziko politické, které by mohlo takovou situaci způsobit. Moje strategie k měnovému zajištění je tedy následující:

  1. U méně výnosnější a méně kolísavější složky portfolia jako jsou depozita a investiční dluhopisy jednoznačně preferuji produkty v CZK nebo do CZK zajištěné. Výkonnost těchto produktů není totiž příliš velká a posílení koruny by jí mohlo úplně smazat.
  2. U akciové složky doporučuji mít 50 % portfolia zajištěno a 50 % portfolia nezajištěno. Částečně tak bude mé portfolio ochráněno před měnovým rizikem a částečně naopak před politickým rizikem, které by způsobilo výrazné znehodnocení naší měny.
  3. Měnové zajištění řeším pouze u základních světových měn, jako jsou USD, EUR, popř: GBP, zajišťování měn rozvíjejících se trhů se vzhledem k vysokému úrokovému diferenciálu rozhodně nevyplatí. (Rozvíjející se země mají většinou mnohem vyšší sazby než ČR)