Close

Politické riziko

Politické riziko je pojem vcelku srozumitelný. Asi každý si pod tím pojmem dokáže něco představit. Znárodnění, devalvace měny, znemožnění podnikání, terorismus nebo také válka či sankce. To vše se dá do toho pojmu schovat. Většina lidí mu pravděpodobně rozumí víc než pojmům jako je kreditní riziko, úrokové riziko, tržní riziko apod. Přesto je nejenom při investování, ale prakticky v každém podnikání, politické riziko velkým strašákem. Důvodem je, že se prakticky nedá změřit a tím pádem se na něj připravit. Asi tak trochu tušíme, že když podnikáme v USA, bude to z pohledu politického rizika výrazně bezpečnější než podnikat v Africe. Ale o kolik? O kolik by investice v Africe měly vynášet víc než investice v USA, aby se toto riziko zohlednilo? Pokud se investice v Africe zdají být levné dle tradičních oceňovacích ukazatelů, jsou dobrou investiční příležitostí nebo je tam nezapočítané politické riziko? To vám pravděpodobně nikdo neřekne a poznáte to až v okamžiku, kdy nějaká taková událost nastane.

Čínské zásahy do soukromého podnikání

Nedávno jsem zmiňovala politické riziko u komentářů k událostem v Číně. Mluvila jsem o tom ve svém komentáři k finančním trhům v září 2021. Tehdy se investoři rozdělovali na ty, kteří nikdy v Číně nebudou investovat a ty, kteří si jsou vědomi politického rizika, počítají s ním a stejně se jim zdají ceny zdejších akcií příznivé. Ale nikdo si netroufl nepředvídatelnost kroků čínské vlády jakkoliv kvantifikovat. Takže investování do čínských akcií může být stejně tak skvělá příležitost jako naprostý zmar.

Nejlevnější akcie jsou v Rusku

Je to pár let zpátky, když jsem se s bývalými kolegy bavila o ruských akciích. Tehdy byl nejpoužívanější oceňovací ukazatel P/E na hodnotě 9. To znamená, že ceny akcií se přibližně pohybují na devítinásobku ročních zisků. Pro srovnání průměrně se tento ukazatel pohybuje okolo 15 a v USA je již mnoho let nad 20. Tehdy ještě zdaleka nebyla ta situace tak vyhrocená (myslím, že ani Krym ještě nebyl anektován), ale přesto se investorům do Ruska moc nechtělo. Ještě před napadením Ukrajiny byl tento ukazatel pod 5. Kdybyste se rozhodovali jen podle něj, vypadalo by to na skvělou nákupní příležitost. Jenže trhy často vědí co dělají lépe než jednotlivci a riziko Putinova chování viděli skoro všichni. Proto ani pětiletá návratnost moc lidí na ruský trh nepřilákala. A minulý týden se ruský akciový trh i z těchto hodnot propadl takřka o 50 %. Vzhledem k sankcím, které byly na Rusko uvaleny se vsadím, že ani teď se na ruský trh nikdo nepohrne. A to nejen z ekonomických důvodů. Ale i etické důvody tak trochu do politického rizika patří.

Akcie v USA jsou v posledních letech mnohem výkonnější a tím pádem i dražší než akcie ve zbytku světa. USA totiž považují investoři za zemi s nejmenším politickým rizikem. Zatím se to i potvrzuje, ale já bych ani zde nepočítala se zcela nulovým politickým rizikem. Proto investování pouze do amerických akcií nepovažuji za strategii zcela eliminující politické riziko. I USA mají nemalé politické problémy. Pro velké množství investorů je ale USA jejich domácí trh a na něm to politické riziko není tak úplně vidět. Navíc se na toto politické riziko můžeme dívat i z druhé strany. Představte si, že USA z nějakého důvodu uvalí sankce na majetek Čechů v USA. V tom případě by asi také nebylo ideální mít vše právě tam.

Jak se vyrovnat s politickým rizikem

Schválně jsem nenapsala, jak eliminovat politické riziko. To zkrátka nejde.

Strategie pro vypořádání se s politickým rizikem musí jít napříč všemi třídami aktiv. Akcie jsou z pohledu politického rizika stejně rizikové jako spořicí účty. Nebo možná dokonce méně. Klienti Sberbank o tom už teď ví své. Ještě, že aspoň existuje to pojištění vkladů. Jde tedy především o geografickou diverzifikaci a bohužel taky trochu selský rozum. Říkám bohužel, protože i ten selský rozum velmi často selhává.

Takže jakými pravidly se řídím já?

  • diverzifikuji po celém světě
  • čím více vidím v dané zemi politických rizik, tím menší část portfolia v dané zemi nebo regionu mám
  • nespoléhám se na to, že v mé zemi se nic takového stát nemůže, je logické že doma mám velkou část majetku, ale nikdy ne všechno
  • ani reálná aktiva nejsou stoprocentně chráněna před politickým rizikem
  • neřídím se slepě jenom valuačními ukazateli, trhy většinou vědí víc než já
  • vybírám takové stock-picking fondy, jejichž portfolio manažeři neignorují politická rizika a nekoukají jenom na fundamenty konkrétních společností.

Agrese ruského prezidenta přináší velké politické riziko na celou Evropu. Proto je logické, že investoři budou i nadále věnovat svojí pozornost spíše USA. Je toto již kompletně promítnuto do cen evropských akcií? To je velmi těžká otázka. Z toho důvodu nepovažuji za správnou strategii se zcela zbavit evropských akcií. Na druhou stranu, pokud máte všechen váš majetek jenom v ČR, je asi ten správný čas si uvědomit, že riziko, že jednou budeme na místě Ukrajiny, není zcela zanedbatelné. Mít pak alespoň část majetku v zahraničí, nejlépe co nejdále od Evropy, nemusí být zase tak špatný nápad.