Close

Dluhopisy s variabilním výnosem

„Mohou být dluhopisy s variabilním výnosem vhodnou alternativou proti-inflačních státních spořících dluhopisů?“

Tuto otázku jsem dostala jako komentář u videa, které se věnovalo otázce, zda prodat či neprodat státní proti-inflační dluhopisy. Doporučení týkající se státních dluhopisů, ať už těch s variabilním či fixním výnosem najdete aktuálně celou řadu. Pro začátek je nicméně potřeba zdůraznit jednu důležitou věc:

Proti-inflační státní spořící dluhopisy nejsou standardním investičním nástrojem. Neobchodují se na kapitálových trzích a jejich cena nepodléhá tržním výkyvům a náladám. Je to skutečně spíše spořící než investiční nástroj. Jeho alternativa je spíše roční termínovaný vklad než klasický státní dluhopis. Hlavní rozdíl je v tom, že klasickému státnímu dluhopisu se mění cena, podle toho, co se na trzích děje. Pokud ho držíte do splatnosti a pouze sbíráte kupóny, může vám to být jedno. Problém ale nastává v případě, že ho budete muset prodat před splatností. Proti-inflační státní dluhopis toto jednou za rok umožňuje. Můžete ho s určitým objemovým omezením prodat za nominální hodnotu. To je mnohem větší výhoda, než si mnozí z nás uvědomují. Pokud by se proti-inflační dluhopisy obchodovaly na trhu a vy byste se jich teď chtěli zbavit, jeho cena by byla mnohem nižší. Jeho nákup před dvěma lety byl skutečně výhodný, protože žádný komerční subjekt by produkt s takovými výhodnými podmínkami pro kupující nevytvořil. Byl by totiž sám proti sobě. Stát si to dovolit může, ať už je jeho motivace jakákoliv. Ale pravda je, že výhodné to pro daňové poplatníky rozhodně nebylo. O motivaci státu v žádném případě teď spekulovat nechci.

Říkám to proto, že v okamžiku, kdy již tyto dluhopisy k dispozici nejsou, nemůžeme v žádném případě očekávat, že najdeme na trhu produkt, který svou výhodností pro investory bude takto výrazně lepší než ostatní nabízené produkty. Pokud tedy chceme v současné době konzervativně zainvestovat prostředky, které by typově směřovaly do proti-inflačních dluhopisů, máme v současné době 3 možnosti:

  1. Zmiňovaný termínovaný vklad
  2. Dluhopis s pevným výnosem
  3. Dluhopis s variabilním výnosem, na který se tazatel ptal

Pojďme tedy od konce právě k dluhopisu s variabilním výnosem. Jeho podstata je taková, že jeho kupón není pevně daný, ale odvíjí se od tržních úrokových sazeb. V ČR konkrétně od mezibankovní sazby PRIBOR, která se liší dle doby do splatnosti. Například půlroční PRIBOR je aktuálně 6,86 % a dluhopis s variabilním výnosem a půlroční výplatou kupónu má svůj kupón navázaný na tuto sazbu. Kupón na následující půlrok se stanoví vždy dopředu na základě aktuální sazby PRIBOR na začátku daného pololetí. To nám z dluhopisu opět dělá postupný půlroční termínovaný vklad. Výhodou takového dluhopisu oproti dluhopisu s pevným výnosem je velmi nízká citlivost jeho ceny na změny úrokových sazeb, což je největší nevýhoda dluhopisu s pevným výnosem. Pojďme si to ukázat na příkladu amerických státních dluhopisů, u nichž můžeme vývoj sledovat pomocí ETF. Na grafu se můžete podívat na srovnání vývoje ceny ETF, které investuje do amerických státních dluhopisů s variabilním výnosem a ETF, které investuje do stejných dluhopisů s fixním výnosem a splatností 3-7 let.

Na první pohled vidíte, že dluhopisy s variabilním výnosem kolísají mnohem méně (to je ta téměř rovná čára v grafu). Podotýkám, že u obou jde pouze o vývoj ceny bez započítaného výnosu z kupónů. Ale i tak je třeba mít na paměti, že se jedná o veřejně obchodovaný cenný papír s to má svá rizika. A úrokové riziko není jediné riziko, se kterým se při investování potkáváme.

Když se tedy vrátím k té původní otázce. Je český státní dluhopis s variabilním výnosem vhodnou náhradou za protiinflační státní spořící dluhopisy?

Moje odpověď je ano, může být, ale musíte si být vědomi těchto odlišností:

  1. Dluhopis Vám nezajistí 100 % ochranu před inflací. Je dost pravděpodobné, že při růstu inflace zůstanou sazby vysoko nebo budou ještě více růst (ale i při inflaci 15 %, kterou jsme zde měli loni, byli sazby na 7 %, takže v podobné situaci by před inflací neochránily)
  2. Variabilní dluhopis je tržně obchodovaný cenný papír a vývoj jeho ceny odpovídá nabídce a poptávce. Na rozdíl od dluhopisů s fixním výnosem nekolísá jeho cena v závislosti na změně sazeb, ale jsou zde i jiná rizika. (Například kreditní riziko. To by se projevilo třeba v okamžiku, kdy by některá z ratingových agentur snížila České republice rating)
  3. Pokud je vaším cílem vydělat na očekávaném poklesu sazeb, bude mnohem vhodnějším nástrojem dluhopis s pevným výnosem a to s co nejdelší dobou do splatnosti. Takový dluhopis bude těžit s poklesu sazeb mnohem více. U dluhopisů s variabilním výnosem můžeme naopak očekávat při poklesu sazeb postupné snižování jeho výnosu

Na závěr mi tedy dovolte krátkou rekapitulaci. Pokud hledáte superkonzervativní investici a nechcete akceptovat žádné kolísání, zvolte jako náhradu proti-inflačních dluhopisů termínovaný vklad. Pokud jste ochotni akceptovat mírné kolísání ceny a chcete vyšší výnos než nabízejí termínované vklady, zvolte dluhopis s variabilním výnosem. Pokud chcete co nejvíce vydělat na očekávaném poklesu sazeb i za cenu vyššího rizika, zvolte dluhopis s pevným výnosem a co nejdelší dobou do splatnosti. Můžete také zvolit kombinaci všech tří možností pro pokrytí všech možných scénářů budoucího vývoje. Zázraky ale nečekejte od žádného z těchto produktů. Všechny se budou chovat tržně.