Close

Kdo je kdo na poradenském trhu?

V souvislosti s kauzou Growing Way mě napadlo, že pro mnohé z Vás je možná těžké poznat, jestli váš poradce postupuje v souladu se zákonem nebo něco zkrátka nesedí. Pojďme si tedy projít základní info o tom, kdo je kdo na investičně-poradenském trhu a jaká má práva a povinnosti. 

Investiční zprostředkovatelé a Obchodníci s cennými papíry

Investiční služby u nás mohou poskytovat buď obchodníci s cennými papíry (dále OCP) nebo investiční zprostředkovatelé (dále IZ). OCP musí splňovat pro získání licence přísnější pravidla než IZ. Z toho důvodu jsou investiční zprostředkovatelé omezeni v rozsahu služeb, které mohou nabízet. Například nemohou nabízet službu správy aktiv, protože finanční prostředky zákazníků se nikdy nesmí ocitnout na účtě IZ. IZ tím pádem nemá žádné vlastní produkty, pouze zprostředkovává prodej produktů OCP nebo Investičních společností.

Continue reading „Kdo je kdo na poradenském trhu?“