Placené poradenství

Podstatou mých služeb je být vaším průvodcem ve světě investic. Chci vám dát návod, jak dosáhnout finančních cílů a stát se vaším finančním mentorem a učitelem. Nedostávám žádné provize od distributorů a nemám tak žádný osobní zájem na prodejích produktů. Snažím se pro vás najít vždy to nejjednodušší a nejlevnější řešení. Jste to vy klienti, kdo mě platí. Za vaše peníze vám pomůžu zorientovat se ve světě financí, připravím finanční plán, zhodnotím vaše investiční záměry a společně vybereme správné produkty do portfolia. Nabízím špičkové služby, které vycházejí z více než desetiletých zkušeností v investičním a privátním bankovnictví.

Majetkové poradenství

Kompletně zhodnotím vaši majetkovou situaci, připravím finanční plán a vytvořím nebo upravím investiční portfolio tak, aby odpovídalo vašim cílům. Poskytnu vám i návazné služby spojené s pravidelnou revizí plánu, vývojem na trzích, návrhy na změny plánu nebo úpravy portfolia. Cena je stanovena jako jednorázový poplatek za vytvoření investiční strategie + roční odměna za investiční poradenství.

Ceník poradenských služeb

Příprava finančního plánu a tvorba investiční strategie

15 000 – 40 000 CZK

Roční odměna za investiční poradenství

1% z objemu aktiv v mé evidenci, min. 10 000 CZK/ročně.

Máte zájem o majetkové poradenství? Chcete vědět podrobnější informace o mé službě? Zadejte váš e-mail a já se vám ozvu.

Investiční konzultace

Pokud potřebujete obecné rady, chcete zanalyzovat konkrétní produkt nebo probrat aktuální situaci na finančních trzích, mám pro vás nabídku jednorázových nebo opakujících se konzultací o investicích, investičních produktech nebo návazných konzultací k finančnímu plánu.

Ceník investičních konzultací

2 000 až 4 000 CZK/hod. v závislosti na náročnosti přípravy

Vzdělávání

Mám dlouholeté zkušenosti se vzděláváním v oblasti investic. Své znalosti a zkušenosti v této oblasti nabízím i vám. Můžu vás proškolit v rozsáhlém okruhu investičních témat (od základů finanční gramotnosti po investiční školení pro pokročilé včetně detailního rozboru různých investičních nástrojů a vlivu tržní situace na tyto nástroje). Investičním poradcům nabízím také školení na tvorbu a správu portfolia klienta.

Ceník školení

Individuální školení

2 000 CZK/hod.

Skupinové školení:

20 000 CZK/den