Kontakty

Michala Janatová
E-mail: michalajanatova@jamico.cz
Tel: +420 737 201 828
LinkedIn: http://www.linkedin.com/in/michala-janatova/
Facebook: http://www.facebook.com/JanatovaMichala/
Twitter: @JaMiConsulting

Informace o investičním zprostředkovateli:

Já, Michala Janatová, IČ: 06517030, Bermanova 985/22, 196 00, Praha 9-Čakovice, jsem investičním zprostředkovatelem ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a jako taková podléhám dozoru České národní banky, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, http://www.cnb.cz. Na základě registrace investičního zprostředkovatele jsem oprávněna poskytovat investiční služby přijímání a předávání pokynů a investiční poradenství týkající se investičních nástrojů ve smyslu § 4 odst. 2 písm. a) a písm. e) ZPKT. Tyto služby poskytuji sama a veškerá komunikace s klienty probíhá prostřednictvím mé osoby, a to osobně nebo e-mailem. Smlouvy a pokyny obchodníkům s cennými papíry jsou předávány v písemné formě.