Close

Jak se daří private equity investicím v ČR

Český trh s veřejně neobchodovanými společnostmi neboli private equity trh (PE) v posledních letech neustále roste. Ekonomice se daří, české prosperují a investorů, kteří se chtějí na tomto úspěchu podílet, přibývá. Odráží se to v rostoucím množství uzavřených transakcí a v přílivu nového kapitálu. Poslední roky byly v daném ohledu rekordní a zdá se, že trend bude pokračovat. Ještě nedávno byl PE trh doménou pouze institucionálních investorů, ale v poslední době se některé PE fondy otevírají také individuálním investorům. Stále významnější roli hrají rovněž investiční společnosti spravující rozsáhlý rodinný majetek, tzv. family office.

Rostoucí ekonomika generuje stále více volného kapitálu a investoři hledají způsob, jak investovat do českých společností v korunách. Na akciovém trhu je výběr velmi malý a navíc investoři nelibě nesou velkou volatilitu, která akcie provází. Private Equity tak může představovat zajímavou alternativu. Pro některé zkušené investory může být kromě toho lákavá možnost podílet se na strategii firmy, a to buď přímo, nebo prostřednictvím zvoleného manažera. Tím mohou osud své investice ovlivnit více než u investic do akcií.

Vyšší poptávku doprovází i vyšší nabídka. Prodej své firmy některému z PE fondů zvažuje stále více majitelů. Většinou jde o první generaci majitelů, kteří svou firmu nastartovali po revoluci a nyní se blíží důchodovému věku a nenašli dostatečně kompetentního nástupce v rámci rodiny či stávajícího managementu firmy. I to přispívá k vyšší aktivitě PE trhu.  

Graf - Private Equity v ČR

Všechno má ale svá pro a proti. Největší nevýhodou investic do PE je téměř nulová likvidita. Investoři musejí počítat s tím, že se ke svému kapitálu mnoho let nedostanou. Ve srovnání s akciovým trhem je navíc mnohem komplikovanější dosáhnout dostatečné diverzifikace a dostat se k důvěryhodným finančním výsledkům firem, do nichž chtějí investovat.

Private Equity vs. Venture Capital

Většina investic neprobíhá přímo, ale přes specializované PE fondy. Obhospodařují je manažeři, kteří mají velké zkušenosti s řízením firem i s investicemi do private equity. Značně se tak snižuje riziko výběru špatné společnosti. Například z padesáti akvizic, které za 20 let fungování uskutečnila společnost Genesis Capital (jeden z nejvýznamnějších hráčů na poli PE u nás) byla naprostá většina úspěšná, tzn. že hodnota společností při prodeji byla mnohem vyšší než při nákupu. Do private equity se často zahrnují i tzv. venture capital (VC) investice. Mezi standardními PE a VC investicemi je ale velký rozdíl (viz. tabulka).

 
  Private equity Venture capital
Stádium vývoje společnosti Vyspělé stabilní společnosti Prvotní fáze, tzv. start-upy
Sektor Různé sektory, často průmyslové podniky Většinou technologie, biotechnologie, čisté technologie
Získané procento Majoritní podíl, většinou 100% Minoritní podíl (méně než 50%)
Výše investovaného kapitálu Vysoká, často přesahující 100 mio. CZK Nižší, v případě crowdfundingu může být i v řádu tisíců CZK
Struktura kapitálu Vlastní + cizí kapitál Pouze vlastní kapitál
Investiční horizont 6-10 let 4-7 let

Zdroj: www.wallstreetmojo.com

Uvedené rozdělení nám může dát určitý rámec, nicméně v praxi nelze každou transakci identifikovat takto jednoznačně. Každopádně investice do VC  se pojí s mnohem vyšším rizikem a s tím souvisejícím vyšším očekávaným výnosem než investice do PE, kterou lze proto považovat za konzervativnější. Zatímco investoři do PE věří, že každá jejich investice bude úspěšná, investorům do VC často stačí pouze jedna, velmi úspěšná investice, která dokáže vynahradit ztráty u těch ostatních. U VC se totiž se ztrátovými investicemi počítá a proto jsou také jednotlivé investice mnohem nižší než u PE.

Specifika českého PE trhu

Podle Ondřeje Vičara, partnera společností Genesis Capital, český PE trh v mnoha ohledech zaostává za vyspělými trhy v USA či VB. “Není zde tak vyspělá základna subjektů, které umí tento typ investic spravovat (ať už jako poskytovatelé kapitálu do private equity fondů, nebo jako manažerů private equity fondů, které kapitál investují do cílových společností). Není zde ani ještě tak vyvinutá připravenost společností a podnikatelského prostředí obecně, které by více nahrávaly alokaci tohoto typu zdrojů, a to zejména s ohledem na robustnost manažerského zabezpečení společností, transparentnost podnikání podnikatelů, stejně jako povědomí o smyslu, účelu a pravidlech partnerství s investorem z oblasti private equity.” Určitou brzdou jsou podle Vičára také právní a regulatorní překážky.

Ve srovnání se situací před dvaceti lety je ale nyní v České republice prostředí pro investice do PE mnohem příznivější. Pomohl například fakt, že banky začaly poskytovat financování na investice formou odkupů (tzv. leverage buy-out). Navíc “po debaklu se spekulativním kapitálem a uměle vytvářenými cennými papíry v roce 2008 začali mít investoři pocit, že je lepší investovat přímo do reálné ekonomiky a nakupovat podíly firem. A tady se private equity fondy stávají zajímavou investiční alternativou. Ano, na trhu se objevili noví hráči, jako jsou například family offices, ale že bychom měli kvůli konkurenci méně příležitostí, to určitě nepociťujeme. Například ve druhém pololetí loňského roku jsme investovali ve velmi vysokém tempu a dokončili čtyři akvizice.”, dodává Vičár.

Společnost Genesis Capital se zaměřuje výhradně na české i zahraniční institucionální investory. Pro individuální investory jsou investice do fondů Genesis spíše nepřístupné. Nadějí pro individuální zájemce o PE může být přístup finančníka Igora Fajta, jehož společnost Jet Investments figuruje na českém trhu také více než 20 let. Loni upsala svůj další fond nazvaný Jet Investment 2. Z téměř čtyř miliard korun, které získal, investovali institucionální investoři jen něco přes jednu čtvrtinu. Fond byl otevřen individuálním investorům s minimální investicí 10 milionů korun.

Výnosy a rizika z pohledu investora

Pro investora je vždy nejdůležitější informace, zda za podstupované riziko dosáhne adekvátního výnosu. Na českém trhu zatím není dostatek relevantních dat pro vytvoření důvěryhodné statistiky výnosů PE fondů, ale k dispozici jsou dlouhodobá data z amerického trhu. Společnost Finlord nedávno zveřejnila článek o výzkumu americké společnosti Factor Research, která srovnala výnosy amerických PE fondů s tamním akciovým indexem SP&500. Ze srovnání jednoznačně vyplývá, že PE fondy přinášejí dlouhodobě vyšší výnos než veřejně obchodované akcie velkých společností. Když ovšem Factor Research nahradila index SP&500 indexem veřejně obchodovaných malých a středních firem, byla výkonnost téměř stejná. Z toho lze odvodit, že vyšší výkonnost PE fondů spočívá spíše v tom, že často investují do menších a středních firem, které mají vyšší růstový potenciál než firmy s velkou tržní kapitalizací. Největší efekt investic do PE fondů tak Finlord spatřuje především v diverzifikaci vůči akciovému trhu a také v nižší volatilitě. Je to je dáno skutečností, že PE fondy nejsou vystaveny panickým nákupům a prodejům založeným více na emocích než na faktech. Daní za nižší volatilitu je malá nebo spíš téměř žádná likvidita a to až po dobu 10 let.

Pokud se však vrátíme k České republice, je důležité si uvědomit, že kapitálový trh je zde úplně jiný. Téměř neexistují veřejně obchodovatelné malé či střední podniky a pro investory, kteří chtějí investovat do těchto českých firem, tak PE představuje jedinou možnost. Rozhodně ovšem nejde o řešení pro každého. PE vyžaduje vysokou minimální investici, v jejímž důsledku je při potřebné diverzifikaci možnost investovat do PE fondů otevřena prakticky pouze investorům, kteří disponují prostředky nad 100 mio. CZK. Některé české investiční společnosti nabízejí tyto investice v nižším objemu jako součást služby správy aktiv, to však zvyšuje nákladovost dané investice. Investiční společnosti si totiž účtují  dodatečný manažerský poplatek.

Vzhledem k rostoucímu zájmu o PE ze strany drobných investorů je pravděpodobné, že i u nás do budoucna vzniknou produkty, které umožní takové investice rovněž v nižším objemu. Českému kapitálovému trhu by to určitě prospělo.

Publikováno v únorovém čísle časopisu Statutární zástupce firmy

 

Líbil se Vám článek? Přihlaste se k odběru investičního zpravodaje a budete dostávat měsíčník nabitý informacemi ze světa investic včetně upozornění na nové blogové příspěvky.