Close

Finanční trhy v roce 2023 a strategie na 2024

Rok 2023 byl jedním z těch období, které rozdělují dlouhodobé investory na úspěšné a neúspěšné. Kdo se nechal odradit nejistotami a riziky, které jsou s finančními trhy vždy spojeny a mnul si ruce za cca 5 % čistý výnos na spořícím účtu a nebo čekal na avizované další propady na trzích, dosáhl i v letošním roce hluboké reálné ztráty. Kdo naopak využil příznivých cen téměř všech aktiv k budování diverzifikovaného dlouhodobého portfolia, dokázal již v roce 2023 porazit inflaci o parník. A to i přesto, že konečný výsledek roční inflace za minulý rok, bude pravděpodobně ještě přesahovat 10 % (dozvíme se ho, jakmile bude znám index spotřebitelských cen za prosinec).

„Troufnu si říct, že za posledních deset let nebyla lepší doba k budování investičního portfolia“, odpověděla jsem na začátku roku do ankety Hospodářských novin.

Tato má citace se promítla i do titulku článku, který shrnoval výhledy analytiků na teď už loňský rok. Můj názor patřil k těm nejvíce optimistickým. Ale přiznám se, že jsem rozhodně netušila, že k naplnění těchto mých slov dojde tak rychle. Rok 2023 ale rozhodně nebyl pro investory rokem jednoduchým a k jednoznačně pozitivním celoročním výsledkům nevedla úplně jednoduchá cesta. Nálada na trzích byla totiž docela proměnlivá a ještě na konci října to na žádné skvělé výsledky nevypadalo. Vše se odvíjelo od inflačních očekávání a následné reakce centrálních bank. Ty několikrát výrazně zchladily rodící se optimismus. Poslední dva měsíce roku ale definitivně (pro letošek) otočily kurz ve směru chamtivosti. Důvodem byl uspokojivý vývoj inflace a potvrzení představitelů centrálních bank, že už lidé mohou pomalu vyhlížet pokles sazeb. To výrazně nakoplo všechny burzovně obchodované investiční nástroje k mohutnému růstu v závěru roku. A výsledek?

  • Většina významných regionální akciových indexů (včetně ostře sledovaného amerického indexu S&P 500) překročila před koncem roku svá dosavadní maxima. Celosvětovému akciovému indexu k tomu chybělo asi 0,2 %. Jeho součástí jsou totiž i rozvíjející se trhy včetně Číny, pro kterou ani letošní rok stále neznamenal obrat v negativním trendu, který trvá již několik let.

  • Spořící účty a fondy peněžního trhu včetně tzv. repo fondů dosáhly očekávaných výnosů v souladu s vysokými základními sazbami, které se v USA i v EU ještě v průběhu roku zvedaly.

  • Držitelé dluhopisů, především dluhopisů s dlouhou dobou do splatnosti, si po většinu roku zažili perné chvíle. Jejich výnosy totiž oproti očekáváním ještě nadále rostly (ceny klesaly) a výrazných zisků se dočkaly také až v posledních dvou měsících roku. V celoročním vyjádření tak například americké státní dluhopisy se splatností 20 a více let dosáhly pouze mírného zisku. To bylo výrazně za očekáváním. Mnohem lépe se dařilo rizikovým dluhopisům, které dosáhly dvouciferných výnosů.
  • Poslední dva měsíce roku výrazně nakoply i dosud decimované akcie nemovitostních společností (tzv. real estate investment trusts). Ty také nakonec díky mohutnému závěru roku udělaly svým investorům radost.

Kromě velmi konzervativních, spíše spořících nástrojů, se světové finanční trhy chovaly úplně jinak, než většina expertů na začátku roku očekávala. Jako téměř každý rok se tak ukazuje, že experti při svých výhledech nedokáží odhadnout změnu trendu a více méně pouze extrapolují současný vývoj do budoucna. Co je možná ještě horší, je fakt, že i profesionální správci aktiv podléhají stejným psychologickým chybám a tlaku davu, jako běžní individuální investoři. Jak jinak si totiž vysvětlit fakt, že je podíl akciové složky u aktivních správců přímo úměrný vývoji akciových indexů? Na konci října, tedy v době, kdy byly akciové indexy na minimálních hodnotách roku 2023 a byla tak pohledem do zpětného zrcátka nejlepší doba ke vstupu do akciového trhu, měli profesionální správci ve svých portfoliích podíl akciové složky pouze cca 25 %. Naopak na konci roku, po 15% růstu, vzrostl podíl akciové složky na téměř 100 %. I profesionální správci tak prodávají levně a nakupují draho. Jediná možnost, jak se tomuto chování vyvarovat, je neřešit aktuální vývoj a nesnažit se o jakékoliv časování. Podíl akciové složky by měly určovat Vaše finanční cíle a z nich vyplývající strategie, nikoliv aktuální tržní trendy.

Co tedy čekat od roku, který právě začíná?

Nejspíše zase bude úplně jiný, než si většina z nás představuje. Výhledy analytiků Vám tentokrát ukazovat nebudu, nehodlám jim věnovat přílišnou pozornost. Čemu bychom ale pozornost věnovat měli, to je revize naší investiční strategie a její přizpůsobení možným scénářům vývoje.

Může se inflace vrátit? Ano může!

Může přijít hluboká recese spojená s nárůstem nezaměstnanosti? Ano, může!

Může přijít naopak deflace? Ano, může!

Může se zhoršit geopolitická situace a rozšířit se současné válečné konflikty? Ano, může!

Může přijít prudké oživení spojené s klesajícími sazbami a nárůst zisků firem? Ano, může!

Všechny tyto možné scénáře navíc mohou přinést různé scénáře reakcí finančních trhů na ně. Ekonomie není exaktní věda. Lidé se nechovají vždy tak, jak jim to modely předpovídají. To dělá chování finančních trhů v ročním horizontu nepředvídatelné.

Vy ale můžete udělat hodně pro to, aby tato nepředvídatelnost co nejméně negativně ovlivnila Vaše dlouhodobé investiční výsledky. Stačí si projít všechny nastíněné scénáře a podívat se na to, co by každý z nich znamenal pro Vaše portfolio. Může některý z nich způsobit trvalé ztráty a nesplnění dlouhodobých cílů? Pak je potřeba portfolio upravit tak, abyste toto riziko minimalizovali. Pokud ne, můžete být klidní a aktuální dění sledovat jenom z povzdálí. Není pro Vaše dlouhodobé cíle důležité. Důvodů proč by měly finanční trhy zkolabovat a proč byste tedy neměli investovat se najde vždycky spoustu. Pokud byste jim věnovali přílišnou pozornost, neinvestovali byste nikdy. A to by byla pro Vaši finanční budoucnost ta největší ztráta.

Abyste se ale i ode mě dočkali nějakého názoru, přidávám krátké shrnutí toho, co od roku 2024 aktuálně očekávám já, tedy jaký je můj tzv. základní scénář.

  1. Příležitosti na dluhopisové složce i nadále zůstávají. Stávající očekávané výnosy státních dluhopisů jsou i nadále velmi atraktivní a do investičního portfolia určitě patří.
  2. Akciové trhy mohou po tak výrazném nárůstu za poslední dva měsíce projít korekcí – tzv. vybíráním zisků. To je zcela běžný jev a neměl by Vás příliš znepokojovat. Celkový vývoj za rok 2024 bude záviset především na vývoji ziskovosti firem a na tom, zda tato ziskovost splní očekávání. Ostře sledovaný bude i nadále vývoj inflace. Může však přijít i jakákoliv dosud neznámá situace/informace, která vývoj akciových trhů zcela změní. Investování do akcií na ročním horizontu je srovnatelné s návštěvou kasina.
  3. Nemovitostní trh mohou čekat ještě velké turbulence. Tady bude záležet především na tom, jak rychle budou klesat sazby a zda se bude/nebude dařit domácnostem či nemovitostním firmám refinancovat splatné dluhy za snesitelných podmínek. Opět si dovolím varovat především před realitními dluhopisy. Hodně emitentů těchto dluhopisů balancuje na hraně propasti a je velmi pravděpodobné, že někteří z nich do ní letos spadnou.
  4. Atraktivita depozitních produktů a fondů peněžního trhu či tzv. repofondů bude v nominálním vyjádření klesat. Jejich výnosy budou klesat spolu se sazbami. Nicméně jestli se potvrdí aktuální očekávání ohledně inflace, měli bychom se tady minimálně pro první polovinu roku ještě dočkat kladného reálného výnosu.
  5. Pokud se Vám blíží fixace hypotéky nebo uvažujete o koupi nové nemovitosti, můžete vyhlížet snižování sazeb hypotečních úvěrů. Ke 2 % se asi jen tak nedostaneme, ale na rozumná 4 % už bychom se mohli dostat poměrně brzy. Možná už v průběhu tohoto roku.
  6. Ani v roce 2024 bychom neměli zapomínat na nefinanční investice, jejichž hodnotu nám nikdo nevezme. Myslím tím investice do vzdělání, rodiny, vztahů, zdraví, fyzické i psychické kondice apod.

Na závěr už Vám pouze popřeji, aby rok 2024 probíhal dle Vašich představ a aby jste ho zakončili opět o něco bohatší (ať už si pod slovem bohatství představujete cokoliv).